In De Cockpit leer je mensen écht kennen

Vliegen laat je in je mentale helikopter stappen en reflecteren op je gedrag, je verwonderen over hoe anderen je zien en laat je genieten en leren tegelijk!


Dit adagium is het platform waarop De Cockpit haar trainingen en
coachingtrajecten baseert. Met inzet van de Full Flight Simulator wordt een
wereld gecreëerd, die qua stress, procedures en situaties lijkt op datgene wat je bij je eigen organisatie wel eens tegenkomt. Op verschillende niveaus kunnen we situaties nabootsen, waardoor je inzicht krijgt in waar ‘de pijn’ zit zodat je er vervolgens wat van kunt leren.

Door inzicht te krijgen in je eigen gedrag en dat van een ander zul je in staat zijn ander gedrag in te zetten dat tot betere, snellere en meer geaccepteerde resultaten leidt. Wij laten je ontdekken hoe je voorkeursgedrag eruit ziet middels Structogram ®: een instrument om gedrag te meten en te duiden. Wij laten je ontdekken waar je kansen en risico’s liggen van dat gedrag en het effect op anderen. Wij dagen je uit om op een Boeing 737 Full Flight Simulator uitdagende scenario’s op te lossen, die tot verrassende inzichten over jouw en andermans gedrag leiden. Ook inzichten, vaardigheden en competenties, die in de luchtvaart gevraagd en ontwikkeld zijn, worden aan je gepresenteerd én vertaald naar jouw omgeving.

Deze vaardigheden en competenties zijn:

•   Leiderschap en Leiding geven
•   Assertiviteit en Feedback geven en ontvangen
•   Communicatie en werken in teamverband
•   Stress & Workload Management
•   Risico Management en Veiligheidsgericht handelen, Situational awareness
•   Inzicht in eigen gedrag: ervaren en reflecteren


Deze inzichten, vaardigheden en competenties, die vallen onder de term Crew Resource Management hebben in de luchtvaart reeds tot de volgende resultaten geleid:

  • Er zijn minder communicatiestoringen tussen leden van vliegtuigbemanningen; met name als men onder druk moet presteren. Er wordt effectiever gecommuniceerd
  • Men werkt effectiever, veiliger en plezieriger met elkaar samen
    Men presteert als team beter
  • De afgelopen decennia zijn er veel ongelukken voorkomen en is de kans op incidenten drastisch afgenomen
  • Men heeft inzicht in elkaars gedrag en handelen en daardoor werkt men met respect voor elkaar én beter samen

Aan boord van vliegtuigen is de cockpit sinds tijden niet meer toegankelijk, maar wij kunnen de cockpitdeur voor je openen. 

Presteren onder druk

Iedereen komt meer en meer onder druk te staan. Of het nu de gevolgen van de veranderende economische verhoudingen zijn of de eisen van bedrijven aan haar werknemers of de spanningen tussen werk en privé: Niemand ontkomt er nog aan. Dat betekent dat je sneller, effectiever en onder grotere druk moet kunnen communiceren en presteren.
Hoe je dat kunt doen is een vraag, die wij samen met jou kunnen beantwoorden. De trainingen en workshops Presteren onder Druk ® zetten niet alleen aan tot denken over samenwerken, communiceren en presteren onder die (waargenomen) druk, maar geven ook concrete handvatten tot verbeteren van communicatie, samenwerken en presteren onder druk. Dit leidt veelal ook tot verminderen van stress en stress gerelateerde klachten.

Het vliegen op een simulator, een Full Flight Simulator Boeing 737, wordt als instrument gebruikt om daadwerkelijk situaties te simuleren, die qua stress, communicatie, en procedures lijken op die van de organisatie. Op verschillende niveaus kunnen we situaties nabootsen, die ervoor zorgen dat mensen goed inzien waar de pijn zit en daarvan kunnen leren. We bouwen het programma, ook qua stressniveaus op. De leerdoelen van jou als deelnemer wordt als uitgangspunt genomen.

We houden uiteraard in de gaten dat we een plezierige leeromgeving hebben, en niet te ver gaan. Een beetje stress verhoogt de leercurve en het prestatieniveau. Ook hebben we natuurlijk ruimte voor ontspanning en een hapje en drankje.

Moet je kunnen vliegen? Nee, absoluut niet. We zullen uiteraard in de briefing ingaan op de basisbeginselen van het vliegen, zodat je snel in staat bent een rondje te vliegen en hopelijk een mooie landing kunt maken.

Inzicht in eigen gedrag

Wij gebruiken de analyse Structogram ® (www.structogram.nl) in het eerste deel van de training: Workshop I. Het maakt op gestructureerde wijze de preferente, biogenetische gedragsvoorkeur zichtbaar. Uit deze gedragsvoorkeuren valt een lijst met kansen en risico’s van je preferente gedrag te destilleren. Inzicht verwerven in deze kansen en risico’s en weten hoe zich dit verhoudt tot het presteren onder druk, geven je een voorsprong als het gaat om bewuster en effectiever om te gaan met communiceren en presteren onder druk.

Structogram ® is een relatief nieuw instrument, scoort uitstekend op betrouwbaarheid en validiteit. Structogram ® krijgt steeds meer bijval en wetenschappelijk fundament vanuit de neurowetenschappen. Daarbij heeft dit instrument nog een aantal voordelen: Het is eenvoudig in interpretatie, gebruik, herkenbaarheid en toepassing.

Wij kunnen indien je organisatie al gebruik maakt van andere gedrags- en team meetinstrumenten, ook een op maat gemaakt programma aanbieden op basis van deze instrumenten, zoals Insights Discovery, Human Dynamics, Spiral Dynamics of DISC.

Veiligheidsgericht handelen

In organisaties waarbij een hoog afbreukrisico geldt, zoals in ziekenhuizen (met name de operatiekamers), kerncentrales, de brandweer, overheidsorganen waarbij bijvoorbeeld rampenplannen op regionaal of nationaal niveau met meerdere partijen worden ontwikkeld, zijn ontwikkelingen komende uit de luchtvaart (CRM: Crew resource Management), zoals het implementeren van checklisten, gemeengoed geworden. Om echt tot veiliger handelen te komen is meer nodig dan een checklist. Wij denken hierbij aan  cultuurveranderingen beginnende bij het inzicht verwerven in eigen gedrag, procesveranderingen en het verbeteren van teamprestaties. Tevens is het Veilig Incident Melden (“Vimmen”) of delen van “fouten” en onderkennen van onderliggende oorzaken essentieel om tot veiliger handelen te kunnen komen.

De cockpit maakt koppelingen tussen de gedragstool Structogram ® en het veiligheidsgericht handelen. Wij zorgen ervoor dat men (medewerker, manager, beleidsbepaler) beter in staat is om risico’s te managen en te zorgen dat er draagvlak is om veranderingen door te voeren om veiliger handelen te bewerkstelligen.

Flight simulator
Het trainen op de simulator gebeurt op zogenaamde full flight simulators. Deze simulatoren bewegen in alle dimensies en de beleving is niet van echt te onderscheiden. Piloten trainen hier verschillende scenario’s om bevoegdheid te verkrijgen en/of deze te behouden voor een type vliegtuig. U traint met ons in een Boeing 737-800 simulator of een Airbus A 320.
Deze staan op Schiphol of in Hoofddorp.STRUCTOGRAM

De biostructuur-analyse is een waardenvrije analyse op genetisch-biologische basis. Het STRUCTOGRAM® is daarbij een ordeningsprincipe om structuur te geven aan de individuele geaardheid en aan leerprocessen in relatie tot zichzelf en anderen. 

website

Develhub is er voor alle professionals en organisaties van nu en de toekomst die anderen faciliteren bij leren en ontwikkelen en die hier continu in willen uitblinken.

website

Het bureau om dé softskill die je nodig hebt om succesvol te zijn te ontwikkelen; positieve invloed.

website